Begeleiden veranderingstrajecten

Visie op veranderen
Divertido helpt organisaties te veranderen. Het belangrijkste in een veranderingstraject is de acceptatie van de verandering door de medewerkers in een organisatie. Hier wordt vaak te weinig aandacht aan besteed. Heel veel inspanning wordt gestopt in het bepalen van wat er moet veranderen. Het hoe, namelijk het overbrengen van de verandering naar de mensen, is vaak een sluitpost of wordt zelfs vergeten. En dit is nu net het meest bepalend voor het slagen van de verandering.

De weg naar de verandering is essentieel voor de acceptatie.
Hoe worden de medewerkers hierin betrokken, welke rol hebben zij?

Werkwijze
Elke verandering is maatwerk. Een effectieve aanpak kijkt enerzijds naar de veranderdoelen en anderzijds naar wat een organisatie past en wat een organisatie aankan. Daarom begint elk veranderingstraject met een analyse van de huidige situatie. Op basis van de analyse worden de benodigde interventies bepaald om de veranderdoelen te realiseren.

De werkwijze is geënt op het daadwerkelijk realiseren van een gedragsverandering in uw organisatie. Dit doet Divertido niet voor uw organisatie, maar met uw organisatie.

Wat
Divertido ondersteunt organisaties, afdelingen of teams met het implementeren van een verandering op het gebied van:

  • een procesimplementatie
  • een cultuurverandering of
  • teambuilding

Wat Divertido daarin biedt:

  • Veranderontwerp
  • IPO: Interactief procesontwerp
  • Cultuurdiagnose met Human Synergistics cultuurscan
  • Kookworkshop

Beoordeel deze pagina